LOGO’DA E-FATURA UYGULAMASI

e-Fatura Nedir?

Değerli kağıda basılı olan fatura ile aynı bilgileri içeren, belli bir formatta standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş,tarafları arasında dolaşımını güvenli ve sağlıklı bir biçimde sağlamak amacı  ile GIB tarafından oluşturulan elektronik belgelerin genel adıdır.

 • Elektronik Faturalar Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığı ile satıcı kurumdan alıcı kuruma iletilir.

Dünyada e-Fatura?

 • Avrupada e-Fatura kullanım oranı %12 düzeyindedir.
 • Avrupada yılda 23 Milyar e-Fatura düzenlenmektedir.
 • Şirketlerin %41’i e-Fatura kullanmaktadır.
 • e-Fatura kullanan avrupa şirketlerinde;

Etkinlik %79 artış gösterdi

Maliyetler %74 oranında düşürüldü

Müşteri ödemeleri %42 artış gösterdi

Satıcı-Müşteri anlaşmazlığı %29 azaldı

e-Fatura Uygulamasının Avantajları Neler?

 • e-Fatura elektronik ortamda kesildiği için kağıt fatura kesilmesine gerek kalmaz.
 • Fatura basımı için gerekli olan baskı, toner/kartuş ve zaman tasarufu sağlar.
 • Kağıt faturaların postalanması maliyetini ortadan kaldırır.
 • Fatura kesme, gelen faturaları işleme, faturaları zarflama, postaya verme vb. işgücü maliyetlerini azaltır.
 • Kağıt fatura nüshaların arşivlenmesi için yer ayrılmasına gerek yoktur.
 • e-Fatura verileri sisteme kolaylıkla aktarılabilir.
 • e-Fatura hazırlık, gönderim ya da alım süreci kurum gereksinimlerine göre özelleştirilebilir.
 • Kağıt faturaların işlenmesi sırasında yaşanabilecek insan hatalarının önüne geçilmiş olunur.
 • Kağıt tüketiminin azalması ile kurumsal çevre sorumluluğunun yerine getirilmesi
 • Zamanlandırılmış görevler ile otomatik fatura veri alışverişi sağlanır.

LOGO’DA E-FATURA UYGULAMASI

Kimler e-fatura Kullanabilir?

 • Başlangıç olarak yalnızca Anonim Şirket ve Limited Şirket olan mükellefler uygulama kapsamında e-fatura gönderip ve/veya alabilirler.
 • Gerçek kişilerin ise e-fatura uygulaması bünyesinde e-fatura göndermeleri ve almaları mümkün değildir.
 • Anonim ve limited şirket statüsünde bulunmayarak e-Fatura göndermek ve/veya almak isteyen kurum, kuruluş ve işletmelerin durumu ise yapacakları yazılı başvuru üzerine Başkanlık tarafından belirlenecektir.

Kurumum e-fatura Kullanmalı Mı?

 Kurumunuz;

 • 421 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği kapsamında e-fatura kullanmına mecbur mükellef listesinde yer alabilir,
 • Kağıt fatura kullanımıyla oluşan operasyonel maliyetlerden tasarruf etmek isteyebilir,
 • Ekosistemindeki diğer işletmelerle elektronik veri alışverişine ihtiyaç duyabilir.

Kimler Zorunluluk Kapsamında?

Madeni yağ lisansı sahipleri:

 • 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip mükellefler

Söz konusu listelerde yer alan mükelleflerden 2011 yılında mal alan ve 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla Tebliğde belirtilen  25 milyon ve üstü brüt satış hasılatına sahip olan mükellefler

Tütün ve tütün ürünleri  ile kolalı gazoz ve alkollü içecek ürünlerini üreten ve ithal edenler:

 • 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal eden mükellefler.

Söz konusu listelerde yer alan mükelleflerden 2011 yılında mal alan ve 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla Tebliğde belirtilen  10 milyon ve üstü brüt satış hasılatına sahip olan mükellefler