INFORMATION MAPPING


Information Mapping  firmasına ait Bilgi Eşleştirme/Haritalama metodunu ve  MS Word  Add-In’i  olan FS Pro  programını kullanarak  MS Word içinde;
Bilgi eşleştirme/haritalama metodu, uluslararasınca tanınmış ve araştırmaya dayalı içerik standardı sağlar, böylelikle bilgi;
Daha kolay yazılır, Daha kolay okunur, Daha hassas, Ve daha isabetli olur.
Böylece okuyucular okuduklarını daha çabuk ve doğru biçimde anlarlar. Aradıklarını daha hızlı bulurlar.
Kurumsal yazışmalarınızda, sunumlarınızda, raporlamalarınızda, ürün el kitaplarınızda, e-maillerinizde  kurumsal standartlarınızı oluşturabilirsiniz.
Bu teknik ve program, şu an dünyada alternatifi olmayan ve dünya üzerinde birçok firmanın ve hükümet birimlerinin kullandığı bir yöntem ve yazılımdır.

Uluslararası Referanslara birkaç örnek vermek gerekirse;

MICROSOFT, SHELL, COCA COLA, NESTLE, PFİZER, ROCHE, GENERAL ELECTRIC, EXXON, SIEMENS, SANDOZ, ABBOTT, ALLIANZ, JOHNSON & JOHNSON